Οι παρακάτω συλλογικότητες διοργανώνουν το φόρουμ:

Διεθνείς οργανώσεις και δίκτυα

Active Nonviolence International Film Festival

www.festivalcinenoviolencia.org/

Alpha Observatory

alphaobservatory.org/

The Community for Human Development

The Community for Human Development, Italy

Convergence of Cultures

Convergence of Cultures, Madrid, Spain
Convergence of Cultures, Turin, Italy

COPEHU, The Universalist Humanist Pedagogical Current

COPEHU, Madrid, Spain
www.copehu.org

Energia per i Diritti Umani Onlus

Rome, Italy
energiaperidirittiumani.it/en/

Fundación FIBGAR

www.fibgar.org/fundacion

International Humanist Party

International Humanist Party, Belgium
International Humanist Party, France
International Humanist Party, Iceland
International Humanist Party, Italy
International Humanist Party, Spain

Ποίηση ενάντια στα όπλα

poetry-against-arms.world

Pressenza International Press Agency

www.pressenza.com

Silo’s Message

Naples, Italy

World Centre of Humanist Studies

Centre of Humanist Studies, Ti con zero de Toscana, Italy
Centre of Humanist Studies, Salvatore Puledda, Rome, Italy
Centre of Humanist Studies, Noesis, Spain
Centre of Humanist Studies “Ações Exemplares”, Portugal

World without Wars and Violence

World without Wars and Violence, Czech Republic
World without Wars and Violence, Greece
World without Wars and Violence, Milan, Italy

Εθνικές και τοπικές οργανώσεις

Association of Humanist Women for Nonviolence

Madrid, Spain

Desiderio Crea

Attigliano, Italy

www.desideriocrea.org

Editorial Multimage

Florence, Italy
www.multimage.org/

Humanists for a Universal Basic Income

Madrid, Spain

Le Meilleur de Soi

Toulouse, France

Neue Debatte

Journalism and science from below
Berlin, Germany
www.neue-debatte.com