Εκδήλωση για την υπογραφή της Συνθήκης Απαγόρευσης των Πυρηνικών Όπλων