Αλλαγή εποχής και το ψυχο-κοινωνικό πλαίσιο

Lorenzo Lucchesi

Ανεξάρτητη δημοσιογραφία και κοινωνικός ακτιβισμός

Pilar Paricio

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Federico Palumbo

Ανθρωπιστική και Μηβίαιη εκπαίδευση

Olivier Turquet

Γυναίκες για τη μηβία, η δύναμη της θηλυκότητας

Encarna Escribano

Διαπολιτισμικότητα, συνάντηση και διάλογος μεταξύ των ανθρώπων

José Antonio Díaz

Ένα νέο είδος Οικονομίας για το Παγκόσμιο Ανθρώπινο Έθνος

Ángel Bravo

Ενεργή μηβία

Luz Jahnen

Η Καλή Γνώση

Fulvio de Vita

Κοινωνική και πολιτική σύγκλιση

Juana Pérez

Κοινωνικά μοντέλα και τρόπος ζωής

Luis Filipe Guerra

Κοινωνική οικολογία

Για την προστασία της κοινής κατοικίας
Marco Inglessis

Κουλτούρα και Κοινωνική Πρόοδος

Οι προοπτικές ενός νέου πολιτισμού
Julius Valdimarsson

Η εικόνα ως εργαλείο αλλαγής

Nikos Stergiou

Πετυχαίνοντας έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα

Tony Robinson

Πολιτική και κοινωνικός μυστικισμός

Charles Ruiz

Συλλογικά έργα τέχνης

Εκφράσεις μιας νέας μη-ατομικής και μη-εγωιστικής ευαισθησίας
Simone Casu

Τεχνολογία για την ελευθερία και τη βελτίωση της κατάστασης της ανθρωπότητας

Roberto Innocenti

Φάρμακα: οι μεγάλες φαρμακευτικές, οι κυβερνήσεις και οι πολίτες

Marianella Kloka

Υπάρχω επειδή εσύ υπάρχεις

Εμπειρίες με έναν διαφορετικό τρόπο συναίσθησης και ερμηνείας των άλλων
Simone Casu