Ο έλεγχος των κυβερνήσεων και των εταιρειών στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το περιεχόμενο που παράγουν είναι όλο και περισσότερο παρών. Έτσι, τα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης βρίσκονται στα χέρια των τραπεζών και των μεγάλων εταιρειών, ενώ οι δημόσιοι οργανισμοί μέσων ενημέρωσης χειραγωγούνται από τις κυβερνήσεις.

Επιπλέον, όλο και λιγότεροι επιχειρηματίες των μέσων ενημέρωσης ελέγχουν τα παραδοσιακά δίκτυα πληροφοριών, το οποίο μεταφράζεται στην τυποποίηση της συζήτησης και στην εξάλειψη της κριτικής σκέψης. Μια ποικιλόμορφη, δίκαιη κοινωνία που νοιάζεται πρέπει να έχει ένα πλήθος μέσων ενημέρωσης: δημόσια, εμπορικά, κοινοτικά … που να αντικατοπτρίζουν την ιδεολογική, πολιτική και πολιτισμική ανομοιογένεια της κοινότητας. Μέσα ενημέρωσης που λειτουργούν με οικονομική ανεξαρτησία και ιδεολογική ελευθερία.

Αντιμέτωποι με αυτήν την κατάσταση, είναι επείγον να δημιουργήσουμε επαφές και να βρούμε τρόπους αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ εκείνων που ασχολούνται με την ανεξάρτητη ενημέρωση και εκείνων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του κοινωνικού μετασχηματισμού. Είναι απαραίτητο και επείγον να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο από την κοινωνική βάση, όπου η αλλαγή εκδηλώνεται ήδη.

Η πρόταση της μηβίαιης και ανεξάρτητης δημοσιογραφίας, η οποία δίνει φωνή στα κοινωνικά κινήματα και διαδίδει συγκεκριμένες εμπειρίες κοινωνικού ακτιβισμού, αποτελεί μια ευκαιρία για την οικοδόμηση μιας νέας ευαισθησίας, νέων αξιών και ενός νέου τρόπου δράσης.

Επικοινωνία:
Pilar Paricio

Υποστηρικτές:
Olivier Turquet
Raquel Paricio

Συμμετέχοντες:

Πρόγραμμα:

Σύνδεσμοι:

Περισσότερες πληροφορίες: