η δύναμη της θυληκότητας

Το θηλυκό είναι μηβίαιο, αλλά υποχωρεί και υποτάσσεται σε αυτό το σύστημα με βάση τις αξίες που έχουν εγκατασταθεί στην Πατριαρχία και οι οποίες οδήγησαν στη σημερινή βίαιη κοινωνία.

Σε όλη την ιστορία βλέπουμε στιγμές που οι γυναίκες έχουν ενωθεί για να καταγγείλουν και να απορρίψουν τη βία στον κόσμο.

Υπάρχουν παραδείγματα γυναικών που ενώθηκαν και υπέγραψαν συμφωνίες ειρήνης μεταξύ χωρών.

Καθώς το θηλυκό υποβαθμίζεται και υφίσταται διακρίσεις, όλες αυτές οι πράξεις έχουν συστηματικά διαγραφεί – και διαγράφονται ακόμα, ώστε να φαίνεται σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Η αποτίμηση της αξίας του θηλυκού είναι ουσιαστική στη διαδικασία του εξανθρωπισμού και της μηβίας της κοινωνίας, αφού η υποτίμησή του είναι η ρίζα όλων των διακρίσεων.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η δύναμη του θηλυκού μπορεί να αλλάξει την πορεία της καταστροφής και της βιαιότητας που έχει πάρει η ανθρωπότητα. Αυτή η δύναμη ξυπνά – ειδικά στις γυναίκες – σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη του πλανήτη, γι’ αυτό θεωρούμε απαραίτητο να διασυνδεθούμε για να δράσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε αυτό το χώρο εργασίας σκοπεύουμε να εμβαθύνουμε στις ρίζες της βίας, να δημιουργήσουμε δίκτυα που θα επιτρέψουν στο θηλυκό να γίνει ορατό και να ξυπνήσει εκείνη την προστατευτική δύναμη της ζωής, που απειλείται αυτή τη στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία.

Promoters:
Asociación Mujeres Humanistas por la No-Violencia (España)
Centro di Nonviolenza Attiva (italia)

Participants: (working progress)
Encarna Escribano – Asociación Mujeres Humanistas por la No-Violencia (España)
Carmen Serra
– Asociación Mujeres Humanistas por la No-Violencia (España)
Silvia Beatriz González
– Asociación Mujeres Humanistas por la No-Violencia (España)
Annabella Coiro
– Mundo Sin Gueras y Sin Violencia (Italia)
Jenny Infante Labrín
– Asociación Era.
Lydienne Nkaleu 
– Comité d’Assistance à la Femme Nécessiteuse du Cameroun – CAFENEC (Cameroun)

Επικοινωνία:
Encarna Escribano

Συμμετέχοντες:

Πρόγραμμα:

Σύνδεσμοι:

<strong>More information:</strong>