Βία, μη βία και ενεργή μη βία: σχέσεις και διαφορές

Προτείνουμε διάλογο για να πλαισιώσουμε τις έννοιες της βίας, της μη βίας και της ενεργού μη βίας. Ζούμε σε έναν έντονα διασυνδεδεμένο κόσμο: κουλτούρες, εθνοτικές ομάδες, θρησκείες και κοινωνικά συστήματα, στα οποία η βία προέρχεται από τις πράξεις των ατόμων και των μεγάλων δυνάμεων που επηρεάζουν τα κοινωνικά πεπρωμένα, καθώς και από ένα σύστημα αξιών βασισμένο στην εξουσία και στην κουλτούρα βίας. Σε αντίθεση με άλλες ιστορικές στιγμές, έχουμε στην κατοχή μας καταστρεπτικά μέσα αδιανόητης ισχύος, και υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να εισέλθουμε σε μια πυρηνική σύγκρουση απειλητική για την επιβίωση ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, είναι σημαντικό οι άνθρωποι να μετατρέψουν την ροπή προς εκμετάλλευση, διακρίσεις και βία, σε μια νέα κατεύθυνση ζωής που εκφράζεται στην άσκηση της μη βίας σε κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο. Πώς αντιλαμβανόμαστε αυτή τη μεταμόρφωση; Όχι ως μορφή αφελούς ειρηνισμού, αλλά ως ενεργή, συνειδητή μη βία. Θα είναι ένας τρόπος ζωής που περιλαμβάνει άλλους ανθρώπους και που τείνει να επιλύει από τις ρίζες τη βία, το μίσος και τις διακρίσεις (φυλετικές, έμφυλες, θρησκευτικές, κλπ.) στις οποίες βασίζεται.

Με τη λέξη βία αναφερόμαστε σε: Φυσική βία, με στόχο την καταστροφή του σώματος του άλλου. Οικονομική βία, που σχετίζεται με την κλοπή ή / και την άρνηση των πιο βασικών μέσων συντήρησης και επιβίωσης. Ψυχολογική βία, από τον εκφοβισμό και την εξαπάτηση μέχρι το μαζικό έλεγχο, που εισάγει στο συνειδητό άσκοπες επιθυμίες, ψευδείς αντιλήψεις και προκαταλήψεις που λειτουργούν αλυσοδένοντάς μας από το φυσικό στο ψυχικό επίπεδο. Φυλετική, θρησκευτική και σεξουαλική βία, στις οποίες υπαγορεύονται μοναδικά μοντέλα, που καταπνίγουν και αρνούνται οποιαδήποτε μορφή έκφρασης δεν συμπίπτει με αυτά.

Αυτές οι μορφές βίας είναι η προέλευση όλων των κοινωνικών και προσωπικών συγκρούσεων, αλληλεπιδρώντας με πολλούς τρόπους. Είναι προφανές ότι η βαθιά απόρριψη, η ηθική αποστροφή προς όλη αυτή τη βία, δεν γενικεύεται σε όλα τα γεωγραφικά και πολιτιστικά πλάτη, αλλά έχει κανονικοποιηθεί και ακόμη, κατά καιρούς, θεσμοθετηθεί. Ωστόσο, υπάρχουν ομάδες και άτομα αφοσιωμένα στην αναζήτηση για την υπέρβαση της βίας. Αυτό είναι και το θέμα του συγκεκριμένου τομέα εργασίας: πώς να εξαπλωθεί η μη βία ως τρόπος επίλυσης κοινωνικών και προσωπικών συγκρούσεων και η δημιουργία του Παγκόσμιου Ανθρώπινου Έθνους.

Συμμετέχοντες: Philippe Moal

Συντονιστής: Luz Jahnen