Στην ιστορική διαδικασία βιώνουμε μια περίοδο έντονης συμπλήρωσης σε πλανητικό επίπεδο, καθώς και μια τεράστια τεχνολογική επιτάχυνση. Η τελευταία μεγάλη επανάσταση προέκυψε με το άλμα που παράγεται από μια ψηφιακή ανάπτυξη που έχει επιταχύνει σε μεγάλο βαθμό τις επικοινωνίες και τη μετάδοση πληροφοριών σε μαζικό επίπεδο. Την ίδια στιγμή, οι μορφές των ανθρώπινων σχέσεων και η αντίληψη του ιστορικού χρόνου αλλάζουν.

This planetarisation in which we are immersed is such that the fate of one place on the Earth is no longer independent from those of other places. The ongoing process is increasingly directing humanity towards a planetary destiny that is necessarily shared. And yet this does not mean that there’s always a constructive dialogue. What it does implies, however, is a sharing of the globalised environment in both geographical and virtual forms. In this sense, multiculturalism becomes an irreversible fact.

Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό σταυροδρόμι μεγάλης σημασίας, στο οποίο κυριαρχεί ένα ψυχοκοινωνικό υπόβαθρο που χαρακτηρίζεται από: έντονο αποπροσανατολισμό, ψυχολογική και υπαρξιακή αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα του μέλλοντος. Συγκεκριμένα, περνάμε σε μια εποχή (η αλλαγή της οποίας χαρακτηρίστηκε από την ψηφιακή επανάσταση) στην οποία οι επιπτώσεις ενός τέτοιου ψυχοκοινωνικού υπόβαθρου τείνουν να ενισχυθούν. Οι κίνδυνοι από όλα αυτά είναι εμφανείς, αλλά είναι εξίσου προφανές, με τους ίδιους ιστορικούς μηχανισμούς, ότι τις σημερινές αρνητικές ή θετικές εξελίξεις θα κληθούν να τις διαχειριστούν οι γενιές εκείνες που θα χειριστούν το άμεσο και μακροπρόθεσμο μέλλον του πλανήτη.

Υπό αυτή την έννοια, το φαινόμενο των γενεαλογικών αλλαγών στην ιστορική διαδικασία και, υπό το πρίσμα των σημερινών εξελίξεων, του τρόπου με τον οποίο θα επηρεάσει τις γενιές που πλησιάζουν, αποκτά σημασία.

Συντονιστής:
Lorenzo Lucchesi
Paolo Papi

Πρόγραμμα:

Σχετικοί ιστότοποι:
Alpha Observatory

Περισσότερες πληροφορίες και προτάσεις: