Για την προστασία της κοινής κατοικίας

Η κατάσταση του περιβάλλοντος χειροτερέυει εδώ και δεκαετίες. Η κρίση του περιβάλλοντος έχει πάρει πλέον παγκόσμια διάσταση και από την δεκαετία του 70 άρχισε να φαίνεται καθαρά.

Είμαστε μάρτυρες αυστηρών τεχνολογικών ανισορροπιών: έχουμε φτάσει στον Άρη, αλλά δεν μπορούμε να αλλάξουμε τον βενζινοκινητήρα των αυτοκινήτων μας. Σε διάφορες πόλεις του κόσμου η ρύπανση της ατμόσφαιρας είναι μία από τις πρώτες αιτίες θανάτου. Επενδύουμε σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς όλο και πιο εκλεπτυσμένους, αλλά δεν καταφέρνουμε να ικανοποιήσουμε τις πιο βασικές ανάγκες διαφόρων πολιτειών. Παρόλη την τεχνολογική πρόοδο των τελευταίων δύο αιώνων, ο πλανήτης έχει φτάσει σήμερα στα όρια. Η τεχνολογική πρόοδος μας χάρισε μία πιο άνετη ζωή, μειώνοντας διάφορες ασθένειες και αυξάνοντας το προσδόκιμο ζωής (αν και μόνο για μία μειοψηφία του κόσμου), αλλά συγχρόνως λεηλατώντας τους πόρους του πλανήτη, καταστρέφοντας το περιβάλλον και γεμίζοντάς το με επικίνδυνα απορρήματα.

Η τάση του ανθρώπου να μετατρέπει το περιβάλλον ανάλογα με το συμφέρον του έχει αναστραφεί, θέτοντας σε κίνδυνο την ήδια την επιβίωσή του, κάτω από την πίεση ολιγαρχιών που δρουν σύμφωνα με πτωτόγονες λογικές, θεωρώντας τα ενδιαφέροντά τους ως αντίθετα σε σχέση με εκείνα των άλλων.

Αυτές οι ανισορροπίες βασίζονται πάνω στην άσκηση βίας προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους, και εκφράζεται μέσω της εκμετάλλευσης, της διάκρισης, και του απολυταρχισμού.

Για αυτόν τον λόγο πιστέυοουμε πως οικολογία και κοινωνική δικαιοσύνη είναι δυο θέματα συνδεδεμένα που ορίζουν τον όρο της κοινωνικής οικολογίας.

Πρέπει να εμπνέυσουμε στον κόσμο την αίσθηση της ευθύνης προς ό,τι ζει, προς τις μέλλουσες γενιές και προς όλα τα είδη που συγκατοικούν στον πλανήτη. Ας αμφισβητήσουμε την τρελή οικονομική ανάπτυξη, επιθυμώντας μια πολιτεία αληθινά ανθρώπινη και βιώσιμη.

Στο φόρουμ θα θέλαμε να συζητήσουμε:

  • την επανόρθωση του κοινωνικού ιστού με βάση την συμπόνια και την μη βία, εφαρμοσμένες στις ανθρώπινες σχέσεις και στην σχέση άνθρωπος/περιβάλλον
  • την προβολή μιάς βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, ικανή να προσφέρει τα ίδια δικιαώματα και τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης στους φυσικούς πόρους, χωρίς να καταστρέφεται το περιβάλλον
  • την μέτρηση της ανάπτυξης με κριτήριο όχι τον υλικό πλούτο, αλλά την ευημερία για όλους και την ποιότητα του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι θα πρέπει να παραδώσουμε στις μέλλουσες γενειές έναν υγιή και ισορροπημένο πλανήτη.