Οι προοπτικές ενός νέου πολιτισμού

Βρισκόμαστε στην ιστορική στιγμή της Ανθρώπινης Αλλαγής, τη στιγμή της γέννησης του πραγματικού ανθρώπινου όντος και αυτό είναι το κίνητρο αυτής της θεματικής.

“Πολιτισμός και κοινωνική πρόοδος” – Δεν έχει σημασία τι κάνουμε για να αλλάξουμε την κοινωνία προς το καλύτερο, ως άτομα ή μέσω πολιτικής ή κοινωνικής δράσης. Τίποτα δεν θα αλλάξει, αν η υποκείμενη κουλτούρα έρχεται σε αντίθεση με τους στόχους μας.

Μπορούμε να δουλεύουμε από την αυγή μέχρι το σούρουπο, όλοι εμείς οι Earthlings, για να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο κόσμο για όλους, αλλά αν η υποκείμενη κουλτούρα δηλητηριάζεται με τον ατομικισμό και την παρανόηση ότι η ευτυχία προέρχεται από το να παίρνεις και όχι από το να προσφέρεις και από άλλες παρόμοιες εσφαλμένες αντιλήψεις, οι προσπάθειές μας δεν θα ευοδωθούν…

Δεν θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε έναν κόσμο χωρίς πολέμους και βία, ούτε θα αποφύγουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη, τις ανισότητες ή οποιαδήποτε άλλη από τις κοινωνικές και προσωπικές καταστροφές που απειλούν την ύπαρξή μας, εάν ο υποκείμενος πολιτισμός – το σύστημα αξιών και πεποιθήσεων, ο τρόπος να βλέπουμε τα πράγματα στον κόσμο – έρχεται σε αντίθεση με αυτά τα όνειρα.

Η ιδέα είναι να οικοδομηθεί ένας νέος πολιτισμός, που να ευνοεί την πρόοδο των ανθρώπων

Συντονιστής:
Julius Valdimarsson

Σχετικοί ιστότοποι:

Περισσότερες πληροφορίες και προτάσεις: