Στην Ευρώπη και παγκοσμίως, η τιμή των νέων φαρμάκων αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει εναλλακτική θεραπεία. Σαν αποτέλεσμα, η θεραπεία για απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις και ασθένειες, όπως ο HIV/AIDS, ο καρκίνος και η ηπατίτιδα C, είναι όλο και πιο δυσβάσταχτη τόσο για τα άτομα όσο και για τα εθνικά συστήματα υγείας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός αναποτελεσματικού και δαπανηρού συστήματος έρευνας και ανάπτυξης (Ε&Α) το οποίο προωθεί νέα φάρμακα με μονοπώλια ορισμένου χρόνου (διπλώματα ευρεσιτεχνίας) και ενθαρρύνει το καθορισμό δυσβάσταχτων τιμών. Το συγκεκριμένο αυτό σύστημα χορηγεί στις φαρμακευτικές εταιρείες μονοπώλια, με τα οποία τους επιτρέπει να χρεώνουν υπερβολικές τιμές εντελώς ασύνδετες με το κόστος ανάπτυξης και παραγωγής των φαρμάκων. Απαιτούνται επείγοντα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι τα φάρμακα που χρειάζονται οι άνθρωποι είναι προσιτά. Συγχρόνως, τα νέα μοντέλα Ε&Α οφείλουν να καλύπτουν τις θεραπευτικές ανάγκες.

Καλούμε για τη δημιουργία ενός συστήματος Ε&Α το οποίο θα απορρέει από τις ανάγκες της δημόσιας υγείας και θα παράγει φάρμακα προσβάσιμα και προσιτά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Θα παρουσιάσουμε την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Υπεύθυνη Έρευνα και Ανάπτυξη (E&A) και Προσιτά Φάρμακα, στους σκοπούς της, το ιδεολογικό υπόβαθρο, τις δράσεις της και τα μέλη της: πάνω από 70 οργανώσεις που δραστηριοποιούνται κυρίως στην Ευρώπη.

Συντονιστής:
Μαριάνελα Κλόκα

Προγράμματα:

Συνδέσμους:
Ευρωπαϊκή Συμμαχία για Υπεύθυνη Έρευνα και Ανάπτυξη (E&A) και Προσιτά Φάρμακα

Περισσότερες πληροφορίες: