Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο, όπου όσα πιστεύαμε στο παρελθόν συγκρούονται με τις εικόνες μας για το μέλλον. Αυτές οι δυο τάσεις προσπαθούν να επιβληθούν η μία στην άλλη.

Μέσα σε λίγες δεκαετίες η ανθρωπότητα διεθνοποιήθηκε, δημιουργώντας επικοινωνίες άνευ προηγουμένου μεταξύ ανθρώπων και πολιτισμών, με αξιοσημείωτη αλληλεπίδραση μεταξύ των παραδόσεων, των πιστεύω, των αξιών, των τρόπων ζωής και των απόψεων για τον κόσμο.

Παράλληλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα δημιουργούν νέους ορίζοντες και ξυπνούν προσδοκίες που βρίσκονταν σε λήθαργο. Τώρα όμως σπρώχνουν το ανθρώπινο ον προς άγνωστες περιοχές και σίγουρα πέρα από τα όρια του χωροχρόνου.

Οι επιπτώσεις της διεθνοποίησης αμφισβητούν τον τρόπο που βλέπουμε και ερμηνεύουμε τον κόσμο. Σε αυτό το επιταχυνόμενο και μη αναστρέψιμο ρεύμα, όσοι κατέχουν τα σκήπτρα της εξουσίας προσπαθούν να ταυτίσουν την διεθνοποίηση με την παγκοσμιοποίηση. Με άλλα λόγια προσπαθούν να εφαρμόσουν μια ομοιογένεια σε ό,τι αγγίζουν, προσμετρώντας την αξία μόνο με χρηματικούς όρους, με στόχο τα πάντα να υπηρετήσουν τα συμφέροντά τους, καταστρέφοντας όποια κοινωνικο-πολιτισμική διαφορά υπάρχει και δημιουργώντας έναν κόσμο γεμάτο συγκρούσεις, εκδίκηση και καταστροφή.

Παρόλα αυτά, εντός αυτού του ασφυκτικού κόσμου, μια νέα ευαισθησία κάνει αισθητή την παρουσία της. Πρόκειται για την ευαισθησία της ανθρωπότητας που εμπεριέχει υψηλά οράματα, στα οποία μπορεί κανείς να διακρίνει ορισμένα σημάδια που αξίζει κανείς να ερευνήσει σε βάθος. Αναφερόμαστε ενδεικτικά: η ανθρώπινη ζωή πρέπει να είναι στο επίκεντρο της κοινωνίας μας, την ίδια στιγμή που προστατεύουμε το περιβάλλον και τα άλλα είδη ζωής. Όλα τα ανθρώπινα όντα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες. Κανείς και καμία δεν πρέπει να υπόκειται σε αρνητικά διακριτικές συμπεριφορές. Όλοι και όλες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ανακαλύψουν την υπαρξιακή διάσταση και να αναρωτηθούν για το νόημα της ζωής τους.

Πώς όμως αυτές οι προσδοκίες μπορούν να γίνουν πραγματικότητα; Πώς μπορούμε να σεβαστούμε και να αναγνωρίσουμε την αξία σε άλλους τρόπους ζωής που κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν; Πώς γίνεται να σεβαστούμε διαφορετικές πολιτιστικές εκφράσεις; Πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε την ελευθερία των πιστεύω και των ιδεών ώστε να μπορούν να βρουν άφοβα διέξοδο έκφρασης; Πώς μπορούμε για παράδειγμα να διασφαλίσουμε σε κάθε άνθρωπο ίσο δικαίωμα πρόσβασης στην παιδεία, στην υγεία και σε καλή ποιότητα ζωής; Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος τίθεται πάντα στην υπηρεσία και το όφελος της ανθρωπότητας; Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα νέο κοινωνικό πλαίσιο βασισμένο στη μηβία και ενάντια στις αρνητικές διακρίσεις;

Χωρίς αμφιβολία αυτά που μας ενώνουν θα μας βοηθήσουν να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις.

Έχοντας συνείδηση της κατάρρευσης της σημερινής κοινωνίας και των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, θα ήταν εξαιρετικό να μας φανταστούμε μαζί, γυναίκες, άνδρες και διαφορετικές οργανώσεις, σε αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη με στόχο να διερευνήσουμε νέα μοντέλα και παραδείγματα που τα χρειαζόμαστε στο δρόμο προς την κατασκευή ενός  νέου κόσμου τον οποίο επιθυμούμε: ένα Παγκόσμιο Ανθρώπινο Έθνος.

προκήρυξη

Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο, όπου όσα πιστεύαμε στο παρελθόν συγκρούονται με τις εικόνες μας για το μέλλον. Αυτές οι δυο τάσεις προσπαθούν να επιβληθούν οι μία στην άλλη.

Μέσα σε λίγες δεκαετίες η ανθρωπότητα διεθνοποιήθηκε, δημιουργώντας επικοινωνίες άνευ προηγουμένου μεταξύ ανθρώπων και πολιτισμών, με αξιοσημείωτη αλληλεπίδραση μεταξύ των παραδόσεων, των πιστεύω, των αξιών, των τρόπων ζωής και τον απόψεων για τον κόσμο.

Παράλληλα τα τεχνολογικά επιτεύγματα δημιουργούν νέους ορίζοντες και ξυπνούν προσδοκίες που βρίσκονταν σε λήθαργο. Τώρα όμως σπρώχνουν το ανθρώπινο ον προς άγνωστες περιοχές και σίγουρα πέρα από τα όρια του χωροχρόνου.

Οι επιπτώσεις της διεθνοποίησης αμφισβητούν τον τρόπο που βλέπουμε και ερμηνεύουμε τον κόσμο. Σε αυτό το επιταχυνόμενο και μη αναστρέψιμο ρεύμα, όσοι κατέχουν τα σκήπτρα της εξουσίας προσπαθούν να ταυτίσουν την διεθνοποίηση με την παγκοσμιοποίηση. Με άλλα λόγια προσπαθούν να εφαρμόσουν μια ομοιογένεια σε ό,τι αγγίζουν, προσμετρώντας την αξία μόνο με χρηματικούς όρους, με στόχο τα πάντα να υπηρετήσουν τα συμφέροντά τους, καταστρέφοντας όποια κοινωνικο-πολιτισμική διαφορά υπάρχει και δημιουργώντας έναν κόσμο γεμάτο συγκρούσεις, εκδίκηση και καταστροφή.

Παρόλα αυτά, εντός αυτού του ασφυκτικού κόσμου, μια νέα ευαισθησία κάνει αισθητή την παρουσία της. Πρόκειται για την ευαισθησία της ανθρωπότητας που εμπεριέχει υψηλά οράματα, στα οποία μπορεί κανείς να διακρίνει ορισμένα σημάδια που αξίζει κανείς να ερευνήσει σε βάθος. Αναφερόμαστε ενδεικτικά: η ανθρώπινη ζωή πρέπει να είναι στο επίκεντρο της κοινωνίας μας, την ίδια στιγμή που προστατεύουμε το περιβάλλον και τα άλλα είδη ζωής. Όλα τα ανθρώπινα όντα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες. Κανείς και καμία δεν πρέπει να υπόκειται σε αρνητικά διακριτικές συμπεριφορές. Όλοι και όλες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ανακαλύψουν την υπαρξιακή διάσταση και να αναρωτηθούν για το νόημα της ζωής τους.

Πώς όμως αυτές οι προσδοκίες μπορούν να γίνουν πραγματικότητα; Πώς μπορούμε να σεβαστούμε και να αναγνωρίσουμε την αξία σε άλλους τρόπους ζωής που κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν; Πώς γίνεται να σεβαστούμε διαφορετικές πολιτιστικές εκφράσεις; Πώς μπορούμε να ενδυναμώσουμε την ελευθερία των πιστεύω και των ιδεών ώστε να μπορούν να βρουν άφοβα διέξοδο έκφρασης; Πώς μπορούμε για παράδειγμα να διασφαλίσουμε σε κάθε άνθρωπο ίσο δικαίωμα πρόσβασης στην παιδεία, στην υγεία και σε καλή ποιότητα ζωής; Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος τίθεται πάντα στην υπηρεσία και το όφελος της ανθρωπότητας; Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε ένα νέο κοινωνικό πλαίσιο βασισμένο στη μηβία και ενάντια στις αρνητικές διακρίσεις;

Χωρίς αμφιβολία αυτά που μας ενώνουν θα μας βοηθήσουν να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις.

Έχοντας συνείδηση της κατάρρευσης της σημερινής κοινωνίας και των νέων προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, θα ήταν εξαιρετικό να μας φανταστούμε μαζί, γυναίκες, άνδρες και διαφορετικές οργανώσεις, σε αλληλοβοήθεια και αλληλεγγύη με στόχο να διερευνήσουμε νέα μοντέλα και παραδείγματα που τα χρειαζόμαστε στο δρόμο προς την κατασκευή ενός νέου κόσμου τον οποίο επιθυμούμε: ένα Παγκόσμιο Ανθρώπινο Έθνος.

**your signature**

178 signatures

Share this with your friends: